* Kalendarz

783 x

Wybory prezydenckie są szczegółowo zdefiniowane w Konstytucji RP.
Z reguły odbywają się co 5 lat.
Najbliższe planowane były na grudzień 2010 roku. Z powodu jednak tragicznej śmierci urzędującego prezydenta Lecha Kaczyńskiego (katastrofa samolotu 10-04-2010, w której zginęło blisko 100 osób!) jego obowiązki przejął Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. W takiej sytuacji Marszałek powinien w ciągu 14 dni ogłosić datę przyśpieszonych wyborów. Data ta musi być dniem wolnym od pracy, przypadającym najpóźniej 60 dni od tzw. opróżnienia urzędu.
Na dzień wyborów wybrał on niedzielę 20 czerwca 2010 roku.

Do 26 kwietnia powstające Komitety Wyborcze powinny zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o zgłoszeniu kandydata i jednocześnie przedstawić co najmniej 1000 podpisów osób go popierających.

Do 6 maja następuje powołanie okręgowych komisji wyborczych z jednoczesnym przedstawieniem list z min. 100 tysiącami podpisów popierających kandydata na urząd prezydenta.

Do 16 maja dane o okręgowych komisjach zostają ogłoszone publicznie.

Do 31 maja Państwowa Komisja Wyborcza podaje oficjalnie wyborcom dane o kandydatach.

Od 5 do 18 czerwca trwa kampania wyborcza, telewizja publikuje bezpłatnie spoty wyborcze.

Dnia 20 czerwca 2010 w godzinach 6:00?20:00 odbywają się wybory. Jeżeli żaden kandydat nie zdobędzie ponad 50% głosów, 2 tygodnie później, czyli 4 lipca odbędzie się ponowne głosowanie (tzw. II tura wyborów), w którym uczestniczyć będzie 2 kandydatów z największą liczbą głosów w I turze.

Dodaj coś od siebie

Trzeba się zalogować, żeby komentować.